Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid vergoedt de lichamelijke, de stoffelijke en zelfs de immateriële schade die het gevolg is van deze lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan derden door u of één van uw werknemers binnen het kader van de beroepsactiviteit.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid omvat drie diverse waarborgen:

  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Uitbating: schade aan derden door personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen. Bijv. uw medewerker die schade veroorzaakt bij een klant.
  • Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Na Levering: schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan. Bijv. een voedselvergiftiging die zich voordoet nadat een bedrijf traiteurdiensten leverde.
  • Toevertrouwde Goederen: schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen. Bijv. een tv-toestel dat valt tijdens een herstelling.

Deze waarborgen worden het best aangevuld met een bijkomende waarborg Rechtsbijstand. Deze verzekering dekt de juridische bijstand en advies wanneer uw bedrijf aansprakelijke wordt gesteld.